Habib, Ershad, Shayan – JUST WAHIDZ (.zip)

Banner : Laser Vision
Bit Rate: 160 kbps

Track List :
01. Shayan - Age jodi Jantam 
02. Habib - Amar Sukher sathe
03. Shayan - Ar koto, Koto Ar
04. Ershad - Aro ekta bochor
05. Shayan - Kolbalish
06. Ershad - Shukhei na hoy
08. Habib - Timir bidari prem
09. Ershad - Ondho Jugol
10. Bonus Track - Ami Bangali ( From Ershad's Band - 13th Note)

                                   Helf for password mail to: bdbanglamusic.com@gmail.com